საკონტაქტო ინფორმაცია

მე გავეცანი კონფიდენციალურობის წესებს და ვეთანხმები მას

Thanks for submitting!

რეკომენდირებული ბმულები:

 

ბერტ ჰელინგერის და კონსტელაციური სამუშაოების შესახებ
www.hellinger.com

თემატურად დაკავშირებული ინსტიტუციების ინტერნეტ მისამართები

www.uta-akademie.de/en

 

 

რეკომენდირებული ლიტერატურა:

Family Constellations: A Practical Guide to Uncovering the Origins of Family Conflict - Bert Hellinger

Acknowledging What Is: Conversations With Bert Hellinger - Gabriele Ten Hovel

Beyond death: grace and courage - Ken Wilber

Even if it Costs me my Life: Systemic Constellations and Serious Illness - Stephan Hausner

Symbiosis and Autonomy: Symbiotic Trauma and Love Beyond Entanglements - Franz Ruppert

What's Out of Order Here? Illness and Family Constellations - Ilse Kutschera